Baby lock

Kantbåndsbretter 12mm (3brett)

998,00 NOK

 Kantbåndsbretteren bretter kantbåndet 3 ganger og benyttes til å sy fast kantbånd rundt den ubehandlende kanten i en og samme operasjon til stretchstoff.

32mm strimler klippes. 

 ANBEFALER INTERLOCK til bruk i kantebåndsapparat.